Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu – Phiên Ngoại Khuynh Thần (12) [Hoàn]


.::Hựu Thị Nhất Niên Hoa Phi Tuyết-Đệ Thập Nhị Chương::.

Link download file hình: Phiên Ngoại 12

164 responses to “Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu – Phiên Ngoại Khuynh Thần (12) [Hoàn]

  1. thonauiucarot 31/05/2014 at 11:31 am

    thanks, tự dưng thấy thèm mì trường thọ giống hai anh. cũng không dám mong Tiêu Tiêu nấu cho, có cái ăn là được

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: