Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Thông Báo Up Ngạo Nhiên!


Mọi người ơi, khuya nay F post truyện trễ nha, còn vài trang chưa edit xong nữa, nhà có chuyện phải đi :(, tết nhất mà buồn…nhiều đám tang quá! Haizzz.

3 responses to “Thông Báo Up Ngạo Nhiên!

 1. yuurj 28/01/2014 at 8:42 am

  Fynn lừa tềnh 😦 thật đáng ghét a~~~~~~

  • Fynnz 29/01/2014 at 12:11 am

   =.= chị của Fynnz về Vn chơi, Fynnz bị kéo đi cả ngày, chắc mai Fynnz mới up được 1 chương, rồi xin mọi người nghỉ tết luôn, không có thời gian nữa >.<, muốn dành thời gian cho gia đình và bạn bè một chút :(.

 2. kala yu 15/02/2014 at 11:09 am

  ko sao

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: