Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Category Archives: Mơ Tưởng Bổn Tọa Đều Phải Chết

Văn Án – Mơ Tưởng Bổn Tọa Đều Phải Chết


Tác giả: Bất Vấn Phan An

Dịch: QT

Chuyển ngữ: Fynnz (fynnz.wordpress.com)

Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, ngạo kiều mỹ mạo bạch long x si tình công, cường cường, tình hữu độc chung, tiên hiệp, tu chân, xuyên thư

Nguồn: Tấn Giang

Link raw: khotangdammyfanfic

Văn án:

Lâm Tinh Dạ là nhân vật Boss phản diện kiêu căng ngạo mạn trong một quyển tiểu thuyết thăng cấp, bị nhân vật chính một kiếm giết chết, sau khi bất ngờ biết được hết thảy nội dung tiểu thuyết, y cảm thấy chính mình có thể từ từ chỉnh chết nhân vật chính, đi lên đỉnh cao nhân sinh.

Nhưng mà y có thêm một kỹ năng —- Có thể nghe thấy tiếng lòng của nhân vật chính.

Read more of this post