Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

.::Tô Khắp Giới Tu Chân::.


.::Tô Khắp Giới Tu Chân::.

Tác giả: Mộ Hàn Công Tử

Dịch: QT

Chuyển ngữ: Fynnz (fynnz.wordpress.com)

Nguồn: Tấn Giang

Link raw: khotangdammyfanfic

Số Chương: 308 + 15 PN

Thể loại: cổ đại, tu chân, trường thiên thăng cấp, song khiết, cường cường, thiên chi kiêu tử, 1v1, HE.

Văn án 1 :

Có người hỏi Lạc Cửu Giang: “Đạo lữ của ngươi có huyết thống thần bí đến mức không thể nói ra, sư phụ lại là định mệnh của linh xà, bất cứ bằng hữu nào nếu không phải là hậu nhân của Thao Thiết thì cũng là con cháu của lão tổ, dầu gì cũng là một thân âm dương…Ngươi hẳn là thiên chi kiêu tử đúng không?” (Thao thiết = một loại mãnh thú hung ác, hình thể to lớn và rất tham ăn, biểu tượng của dục vọng tham lam)

Lạc Cửu Giang cười đáp: “Nào có, ta chỉ là một người bình thường.”

Trên con đường trường sinh đằng đẵng, Lạc Cửu Giang chém bụi gai, chém tinh nguyệt, kết giao cơ hữu, cho đến khi trở thành Đao thần. (cơ hữu=bạn gay)

Văn án 2:

Ta là người con của non nước Thanh Đô, trời dạy cho ta phóng khoáng cùng ngông cuồng.

Trầm Uyên: “Người phương nào có thể như Lạc Cửu Giang, nửa đời nằm cười, cả đời cuồng ngông.”

Du Tô: “Thiên hạ có ngàn loại tự tại, đều gửi gắm vào chén rượu, để Lạc huynh uống một hơi cạn sạch rồi!”

Theo lời đồn đại của giới tu chân: “Lạc Cửu Giang, người này chỉ cần nghe tên liền khiến người ta si mê, khi gặp lại làm người kính nể, nếu cùng hắn ở chung dăm ba tháng thì liền có thể say đắm cả đời.”

P/S của tác giả: vai chính rất mạnh, rất rất mạnh, vai chính không cần bàn tay vàng, chính bản thân y là bàn tay vàng lớn nhất.

CP: Hàn Thiên Lĩnh x Lạc Cửu Giang, chủ thụ.

oOo—-oOo

.::Chương 1::.

.::Chương 2::.

.::Chương 3::.

.::Chương 4::.

%d bloggers like this: