Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

.::Đích Tử Nan Vi::.


.::Đích Tử Nan Vi::.

Tên:

Tiểu mũm mĩm - Tiểu Minh Trạm

Tiểu mũm mĩm – Tiểu Minh Trạm

Tác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy

Chuyển ngữ: Fynnz với sự giúp đỡ của QT (fynnz.wordpress.com)

Thể loại: 1×1, cường cường, cung đình, hầu tước, thiên chi kiêu tử, hài, đấu trí đấu dũng, xuyên không

Tình trạng: hoàn

Văn án:

Ở cổ đại, thứ nữ phải phấn đấu, thứ tử phải tranh đoạt.

Thân là đích tử, giống như ngoại trừ làm vật hy sinh thì chẳng còn tác dụng gì khác.

Minh Trạm lại cảm thấy bản thân mình ngay cả làm vật hy sinh cũng không đủ tư cách, hắn chỉ là một kẻ bị câm. Căn bản không cần người ta phí tám đời đến tranh đoạt với hắn, bản thân hắn đã mất đi quyền thừa kế.

Link Word 2007

Link Word 97-2003

Chương 1                                                   
Chương 2
Chương 3 
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 96                                                  
Chương 97 (1)
Chương 97 (2)
Chương 98 (1)
Chương 98 (2)
Chương 99 (1)
Chương 99 (2)
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103 (1)
Chương 103 (2)
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111+112
Chương 113
Chương 114+115
Chương 116+117
Chương 118
Chương 119
Chương 120+121
Chương 122+123
Chương 124
Chương 125+126
Chương 127
Chương 128+129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134+135
Chương 136
Chương 137
Chương 138+139
Chương 140
Chương 141+142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147+148
Chương 149
Chương 150 + 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154+155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167+168
Chương 169
Chương 170+171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188+189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
 
Chương 195+196 +197
Chương 198+199 (hoàn)

……..

Đọc xong bộ này, các bạn có thể đọc tiếp Hoàng Đế Nan Vi, là bộ thứ 2 của Đích Tử Nan Vi, cốt truyện nối tiếp.

444 responses to “.::Đích Tử Nan Vi::.

  1. aquarta 23/08/2014 at 1:14 pm

    Fynnz thân ái, mình thấy bản Word của bạn rồi. cảm ơn bạn nhìu nhìu. mình xin phép được in truyện Đích Tử Nan Vi và Hoàng Đế Nan Vi để chưng lên kệ sách nhà mình nha. thích Minh ú lắm lắm!! yêu bạn:3

  2. Băng Diễm 10/07/2015 at 10:43 pm

    Cám ơn bạn đã edit bộ này *cúi đầu*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: