Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

.::Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu::.


.::Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu::.


Hách Thiên Thần - Hách Cửu Tiêu

Hách Thiên Thần – Hách Cửu Tiêu

Hình minh họa gốc

———

Tên: Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu

Tác giả: Hỏa Ly

Dịch: QT 

Chuyển ngữ: Fynnz (fynnz.wordpress.com)

Thể loại: cổ trang, ân oán giang hồ, cường cường, 1×1, ấm áp, huynh đệ văn, HE

Tình trạng: 314 Chương + Phiên Ngoại

Khuyến khích đọc Nhất Túy Hứa Phong Lưu trước khi đọc Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu, đừng đọc ngược lại, để tránh hụt hẫng. Vì Khuynh Thần là bộ thứ 3 của Hỏa Ly, theo nhận xét của ta thì hay hơn Nhất Túy một chút.

Đồng thời ta cũng có gợi ý pass cho mấy chương xôi thịt, các nàng đọc truyện thì sẽ biết pass là gì *Tên của loài hoa mà Hách Cửu Tiêu tặng cho Hách Thiên Thần, viết liền, không cách, không hoa*

Văn án:


“Tiêu….Đừng quên ta và ngươi là huynh đệ.” Lộ ra một chút bất đắc dĩ, hắn che đậy y bào xộc xệch, nam nhân trước mặt có một đôi mắt khát máu lạnh như băng, ghé vào lỗ tai hắn lưu lại một câu nhẹ nhàng nhưng vô cùng nguy hiểm, “Đúng vậy, chúng ta là huynh đệ, là thủ túc, hoặc có lẽ là một nửa địch nhân, ngoại trừ như vậy ra, ngươi có can đảm còn thứ khác hay không?”


Vu Y Cốc – Huyết Ma Y lãnh khốc như băng, Thiên Cơ Các – Đàn Y công tử lại thanh nhã như liên, hai người là thân huynh đệ, huynh đệ tranh chấp dẫn tới ân oán giang hồ. Cửu tiêu hiển hách, thiên hạ khuynh thần, phong vân bão táp nổi lên tứ phía, không ngừng huyết chiến phân tranh. Lại không biết hắn đã đánh mất tâm còn y thì thừa tình, không muốn người biết, nhưng hắn và y tình ý liên lụy, quan hệ đã sớm dây dưa không rõ….


——————————–

Link Word

.::Đệ Nhất Quyển::.


Đệ Nhất Chương
Đệ Nhị Chương
Đệ Tam Chương
Đệ Tứ Chương
Đệ Ngũ Chương
Đệ Lục Chương
Đệ Thất Chương
Đệ Bát Chương
Đệ Cửu Chương
Đệ Thập Chương
Đệ Thập Nhất Chương
Đệ Thập Nhị Chương
Đệ Thập Tam Chương
Đệ Thập Tứ Chương
Đệ Thập Ngũ Chương
Đệ Thập Lục Chương
Đệ Thập Thất Chương
Đệ Thập Bát Chương
Đệ Thập Cửu Chương
Đệ Nhị Thập Chương
Đệ Nhị Thập Nhất Chương
Đệ Nhị Thập Nhị Chương
Đệ Nhị Thập Tam Chương
Đệ Nhị Thập Tứ Chương
Đệ Nhị Thập Ngũ Chương
Đệ Nhị Thập Lục Chương
Đệ Nhị Thập Thất Chương
Đệ Nhị Thập Bát Chương
Đệ Nhị Thập Cửu Chương
Đệ Tam Thập Chương
Đệ Tam Thập Nhất Chương
Đệ Tam Thập Nhị Chương
Đệ Tam Thập Tam Chương
Đệ Tam Thập Tứ Chương
Đệ Tam Thập Ngũ Chương
Đệ Tam Thập Lục Chương
Đệ Tam Thập Thất Chương
Đệ Tam Thập Bát Chương
Đệ Tam Thập Cửu Chương
Đệ Tứ Thập Chương
Đệ Tứ Thập Nhất Chương
Đệ Tứ Thập Nhị Chương
Đệ Tứ Thập Tam Chương
Đệ Tứ Thập Tứ Chương
Đệ Tứ Thập Ngũ Chương
Đệ Tứ Thập Lục Chương
Đệ Tứ Thập Thất Chương
Đệ Tứ Thập Bát Chương
Đệ Tứ Thập Cửu Chương
Đệ Ngũ Thập Chương
Đệ Ngũ Thập Nhất Chương
Đệ Ngũ Thập Nhị Chương

—-ooOoo—-

.::Đệ Nhị Quyển::.


Đệ Ngũ Thập Tam Chương
Đệ Ngũ Thập Tứ Chương
Đệ Ngũ Thập Ngũ Chương
Đệ Ngũ Thập Lục Chương
Đệ Ngũ Thập Thất Chương
Đệ Ngũ Thập Bát Chương
Đệ Ngũ Thập Cửu Chương
Đệ Lục Thập Chương
Đệ Lục Thập Nhất Chương
Đệ Lục Thập Nhị Chương
Đệ Lục Thập Tam Chương
Đệ Lục Thập Tứ Chương
Đệ Lục Thập Ngũ Chương
Đệ Lục Thập Lục Chương
Đệ Lục Thập Thất Chương
Đệ Lục Thập Bát Chương
Đệ Lục Thập Cửu Chương
Đệ Thất Thập Chương
Đệ Thất Thập Nhất Chương
Đệ Thất Thập Nhị Chương
Đệ Thất Thập Tam Chương
Đệ Thất Thập Tứ Chương
Đệ Thất Thập Ngũ Chương
Đệ Thất Thập Lục Chương
Đệ Thất Thập Thất Chương
Đệ Thất Thập Bát Chương
Đệ Thất Thập Cửu Chương
Đệ Bát Thập Chương
Đệ Bát Thập Nhất Chương
Đệ Bát Thập Nhị Chương
Đệ Bát Thập Tam Chương
Đệ Bát Thập Tứ Chương
Đệ Bát Thập Ngũ Chương
Đệ Bát Thập Lục Chương
Đệ Bát Thập Thất Chương
Đệ Bát Thập Bát Chương
Đệ Bát Thập Cửu Chương
Đệ Cửu Thập Chương
Đệ Cửu Thập Nhất Chương
Đệ Cửu Thập Nhị Chương
Đệ Cửu Thập Tam Chương
Đệ Cửu Thập Tứ Chương
Đệ Cửu Thập Ngũ Chương
Đệ Cửu Thập Lục Chương
Đệ Cửu Thập Thất Chương
Đệ Cửu Thập Bát Chương

—-ooOoo—-

.::Đệ Tam Quyển::.


Đệ Cửu Thập Cửu Chương
Đệ Nhất Bách Chương
Đệ Nhất Bách Linh Nhất Chương
Đệ Nhất Bách Linh Nhị Chương
Đệ Nhất Bách Linh Tam Chương
Đệ Nhất Bách Linh Tứ Chương
Đệ Nhất Bách Linh Ngũ Chương
Đệ Nhất Bách Linh Lục Chương
Đệ Nhất Bách Linh Thất Chương
Đệ Nhất Bách Linh Bát Chương
Đệ Nhất Bách Linh Cửu Chương
Đệ Nhất Bách Nhất Thập Chương
Đệ Nhất Bách Nhất Thập Nhất Chương
Đệ Nhất Bách Nhất Thập Nhị Chương
Đệ Nhất Bách Nhất Thập Tam Chương
Đệ Nhất Bách Nhất Thập Tứ Chương
Đệ Nhất Bách Nhất Thập Ngũ Chương
Đệ Nhất Bách Nhất Thập Lục Chương
Đệ Nhất Bách Nhất Thập Thất Chương
Đệ Nhất Bách Nhất Thập Bát Chương
Đệ Nhất Bách Nhất Thập Cửu Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Nhất Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Nhị Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Tam Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Tứ Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Ngũ Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Lục Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Thất Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Bát Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Cửu Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Chương
 Đệ Nhất Bách Tam Thập Nhất Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Nhị Chương
 Đệ Nhất Bách Tam Thập Tam Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Tứ Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Ngũ Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Lục Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Thất Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Bát Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Cửu Chương
Đệ Nhất Bách Tứ Thập Chương
Đệ Nhất Bách Tứ Thập Nhất Chương
Đệ Nhất Bách Tứ Thập Nhị Chương
Đệ Nhất Bách Tứ Thập Tam Chương
Đệ Nhất Bách Tứ Thập Tứ Chương
Đệ Nhất Bách Tứ Thập Ngũ Chương
Đệ Nhất Bách Tứ Thập Lục Chương
Đệ Nhất Bách Tứ Thập Thất Chương
Đệ Nhất Bách Tứ Thập Bát Chương
Đệ Nhất Bách Tứ Thập Cửu Chương *
Đệ Nhất Bách Ngũ Thập Chương
Đệ Nhất Bách Ngũ Thập Nhất Chương
Đệ Nhất Bách Ngũ Thập Nhị Chương
Đệ Nhất Bách Ngũ Thập Tam Chương
Đệ Nhất Bách Ngũ Thập Tứ Chương
Đệ Nhất Bách Ngũ Thập Ngũ Chương
Đệ Nhất Bách Ngũ Thập Lục Chương
Đệ Nhất Bách Ngũ Thập Thất Chương
Đệ Nhất Bách Ngũ Thập Bát Chương
Đệ Nhất Bách Ngũ Thập Cửu Chương
Đệ Nhất Bách Lục Thập Chương
Đệ Nhất Bách Lục Thập Nhất Chương
Đệ Nhất Bách Lục Thập Nhị Chương
Đệ Nhất Bách Lục Thập Tam Chương
Đệ Nhất Bách Lục Thập Tứ Chương
Đệ Nhất Bách Lục Thập Ngũ Chương
Đệ Nhất Bách Lục Thập Lục Chương
Phiên Ngoại Sở Tĩnh Huyền – Lý Đại Nương (khuyến khích nên đọc sau chương 147 của chính văn Khuynh Thần)Quân Tâm Thùy Hứa – Đệ Nhất Chương
Quân Tâm Thùy Hứa – Đệ Nhị Chương
Quân Tâm Thùy Hứa – Đệ TamChương
Quân Tâm Thùy Hứa – Đệ Tứ Chương
Quân Tâm Thùy Hứa – Đệ Ngũ Chương
Quân Tâm Thùy Hứa – Đệ Lục Chương
Quân Tâm Thùy Hứa – Đệ Thất Chương
Quân Tâm Thùy Hứa – Đệ Bát Chương

—-ooOoo—-

.::Đệ Tứ Quyển::.


 Đệ Nhất Bách Lục Thập Thất Chương
Đệ Nhất Bách Lục Thập Bát Chương
Đệ Nhất Bách Lục Thập Cửu Chương
Đệ Nhất Bách Thất Thập Chương
Đệ Nhất Bách Thất Thập Nhất Chương
Đệ Nhất Bách Thất Thập Nhị Chương
Đệ Nhất Bách Thất Thập Tam Chương
Đệ Nhất Bách Thất Thập Tứ Chương
Đệ Nhất Bách Thất Thập Ngũ Chương
Đệ Nhất Bách Thất Thập Lục Chương
Đệ Nhất Bách Thất Thập Thất Chương
Đệ Nhất Bách Thất Thập Bát Chương
Đệ Nhất Bách Thất Thập Cửu Chương
Đệ Nhất Bách Bát Thập Chương
Đệ Nhất Bách Bát Thập  Nhất Chương
Đệ Nhất Bách Bát Thập Nhị Chương
Đệ Nhất Bách Bát Thập Tam Chương
Đệ Nhất Bách Bát Thập Tứ Chương
Đệ Nhất Bách Bát Thập Ngũ Chương
Đệ Nhất Bách Bát Thập Lục Chương
Đệ Nhất Bách Bát Thập Thất Chương
Đệ Nhất Bách Bát Thập Bát Chương
Đệ Nhất Bách Bát Thập Cửu Chương
Đệ Nhất Bách Cửu Thập Chương
Đệ Nhất Bách Cửu Thập Nhất Chương
Đệ Nhất Bách Cửu Thập Nhị Chương
Đệ Nhất Bách Cửu Thập Tam Chương
Đệ Nhất Bách Cửu Thập Tứ Chương
Đệ Nhất Bách Cửu Thập Ngũ Chương
Đệ Nhất Bách Cửu Thập Lục Chương
Đệ Nhất Bách Cửu Thập Thất Chương
Đệ Nhất Bách Cửu Thập Bát Chương
Đệ Nhất Bách Cửu Thập Cửu Chương
Đệ Nhị Bách Chương
 
Đệ Nhị Bách Linh Nhất Chương
Đệ Nhị Bách Linh Nhị Chương
Đệ Nhị Bách Linh Tam Chương
Đệ Nhị Bách Linh Tứ Chương
Đệ Nhị Bách Linh Ngũ Chương
Đệ Nhị Bách Linh Lục Chương
Đệ Nhị Bách Linh Thất Chương
Đệ Nhị Bách Linh Bát Chương
Đệ Nhị Bách Linh Cửu Chương
Đệ Nhị Bách Nhất Thập Chương
Đệ Nhị Bách Nhất Thập Nhất Chương
Đệ Nhị Bách Nhất Thập Nhị Chương
Đệ Nhị Bách Nhất Thập Tam Chương
Đệ Nhị Bách Nhất Thập Tứ Chương
Đệ Nhị Bách Nhất Thập Ngũ Chương
Đệ Nhị Bách Nhất Thập Lục Chương
Đệ Nhị Bách Nhất Thập Thất Chương
Đệ Nhị Bách Nhất Thập Bát Chương
Đệ Nhị Bách Nhất Thập Cửu Chương
Đệ Nhị Bách Nhị Thập Chương
Đệ Nhị Bách Nhị Thập Nhất Chương
Đệ Nhị Bách Nhị Thập Nhị Chương
Đệ Nhị Bách Nhị Thập Tam Chương
Đệ Nhị Bách Nhị Thập Tứ Chương
Đệ Nhị Bách Nhị Thập Ngũ Chương
Đệ Nhị Bách Nhị Thập Lục Chương
Đệ Nhị Bách Nhị Thập Thất Chương
Đệ Nhị Bách Nhị Thập Bát Chương
Đệ Nhị Bách Nhị Thập Cửu Chương
Đệ Nhị Bách Tam Thập Chương
Đệ Nhị Bách Tam Thập Nhất Chương
Đệ Nhị Bách Tam Thập Nhị Chương
Đệ Nhị Bách Tam Thập Tam Chương
Đệ Nhị Bách Tam Thập Tứ Chương

—-ooOoo—-

.::Đệ Ngũ Quyển::.


Đệ Nhị Bách Tam Thập Ngũ Chương
Đệ Nhị Bách Tam Thập Lục Chương
Đệ Nhị Bách Tam Thập Thất Chương
Đệ Nhị Bách Tam Thập Bát Chương
Đệ Nhị Bách Tam Thập Cửu Chương
Đệ Nhị Bách Tứ Thập Chương
Đệ Nhị Bách Tứ Thập Nhất Chương
Đệ Nhị Bách Tứ Thập Nhị Chương
Đệ Nhị Bách Tứ Thập Tam Chương
Đệ Nhị Bách Tứ Thập Tứ Chương
Đệ Nhị Bách Tứ Thập Ngũ Chương
Đệ Nhị Bách Tứ Thập Lục Chương
Đệ Nhị Bách Tứ Thập Thất Chương
Đệ Nhị Bách Tứ Thập Bát Chương
Đệ Nhị Bách Tứ Thập Cửu Chương
Đệ Nhị Bách Ngũ Thập Chương
Đệ Nhị Bách Ngũ Thập Nhất Chương
Đệ Nhị Bách Ngũ Thập Nhị Chương
Đệ Nhị Bách Ngũ Thập Tam Chương
Đệ Nhị Bách Ngũ Thập Tứ Chương
Đệ Nhị Bách Ngũ Thập Ngũ Chương
Đệ Nhị Bách Ngũ Thập Lục Chương
Đệ Nhị Bách Ngũ Thập Thất Chương
Đệ Nhị Bách Ngũ Thập Bát Chương
Đệ Nhị Bách Ngũ Thập Cửu Chương
Đệ Nhị Bách Lục Thập Chương
Đệ Nhị Bách Lục Thập Nhất Chương
Đệ Nhị Bách Lục Thập Nhị Chương
Đệ Nhị Bách Lục Thập Tam Chương
Đệ Nhị Bách Lục Thập Tứ Chương
Đệ Nhị Bách Lục Thập Ngũ Chương
Đệ Nhị Bách Lục Thập Lục Chương
Đệ Nhị Bách Lục Thập Thất Chương
Đệ Nhị Bách Lục Thập Bát Chương
Đệ Nhị Bách Lục Thập Cửu Chương
Đệ Nhị Bách Thất Thập Chương
Đệ Nhị Bách Thất Thập Nhất Chương
Đệ Nhị Bách Thất Thập Nhị Chương
Đệ Nhị Bách Thất Thập Tam Chương
Đệ Nhị Bách Thất Thập Tứ Chương
Đệ Nhị Bách Thất Thập Ngũ Chương
Đệ Nhị Bách Thất Thập Lục Chương
Đệ Nhị Bách Thất Thập Thất Chương
Đệ Nhị Bách Thất Thập Bát Chương
Đệ Nhị Bách Thất Thập Cửu Chương
Đệ Nhị Bách Bát Thập Chương
Đệ Nhị Bách Bát Thập Nhất Chương
Đệ Nhị Bách Bát Thập Nhị Chương
Đệ Nhị Bách Bát Thập Tam Chương
Đệ Nhị Bách Bát Thập Tứ Chương
Đệ Nhị Bách Bát Thập Ngũ Chương
Đệ Nhị Bách Bát Thập Lục Chương
Đệ Nhị Bách Bát Thập Thất Chương
Đệ Nhị Bách Bát Thập Bát Chương
Đệ Nhị Bách Bát Thập Cửu Chương
Đệ Nhị Bách Cửu Thập Chương
Đệ Nhị Bách Cửu Thập Nhất Chương
Đệ Nhị Bách Cửu Thập Nhị Chương
Đệ Nhị Bách Cửu Thập Tam Chương
Đệ Nhị Bách Cửu Thập Tứ Chương
Đệ Nhị Bách Cửu Thập Ngũ Chương
Đệ Nhị Bách Cửu Thập Lục Chương
Đệ Nhị Bách Cửu Thập Thất Chương
Đệ Nhị Bách Cửu Thập Bát Chương
Đệ Nhị Bách Cửu Thập Cửu Chương
Đệ Tam Bách Chương
Đệ Tam Bách Linh Nhất Chương
Đệ Tam Bách Linh Nhị Chương
Đệ Tam Bách Linh Tam Chương
Đệ Tam Bách Linh Tứ Chương
Đệ Tam Bách Linh Ngũ Chương
Đệ Tam Bách Linh Lục Chương
Đệ Tam Bách Linh Thất Chương
Đệ Tam Bách Linh Bát Chương
Đệ Tam Bách Linh Cửu Chương
Đệ Tam Bách Nhất Thập Chương
Đệ Tam Bách Nhất Thập Nhất Chương
Đệ Tam Bách Nhất Thập Nhị Chương
Đệ Tam Bách Nhất Thập Tam Chương
Đệ Tam Bách Nhất Thập Tứ Chương
Phiên Ngoại Khuynh Thần

Hựu Thị Nhất Niên Hoa Phi Tuyết (1)
Hựu Thị Nhất Niên Hoa Phi Tuyết (2)
Hựu Thị Nhất Niên Hoa Phi Tuyết (3)
Hựu Thị Nhất Niên Hoa Phi Tuyết (4)
Hựu Thị Nhất Niên Hoa Phi Tuyết (5)
Hựu Thị Nhất Niên Hoa Phi Tuyết (6)
Hựu Thị Nhất Niên Hoa Phi Tuyết (7)
Hựu Thị Nhất Niên Hoa Phi Tuyết (8)
Hựu Thị Nhất Niên Hoa Phi Tuyết (9)
Hựu Thị Nhất Niên Hoa Phi Tuyết (10)
Hựu Thị Nhất Niên Hoa Phi Tuyết (11)
Hựu Thị Nhất Niên Hoa Phi Tuyết (12)

.::Hoàn::.
 Phiên Ngoại Câu Hỏi Đáp Tiêu Thần  Phiên Ngoại Câu Hỏi Đáp Tu Thịnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,048 other followers

%d bloggers like this: