Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

.::Trầm Nịch::.


.::Trầm Nịch::.

Tên: Trầm Nịch

Tác giả: Neleta

Dịch: QT 

Edit: Fynnz (fynnz.wordpress.com)

Thể loại: cổ trang, cung đình, sinh tử văn, 1×1, cường cường, hoàng đế thụ, vương gia công, ngọt ngào, HE

Fynnz đặt pass cho những chương H, mọi người đọc gợi ý nhé

*Nơi mà Ngũ Tử Ngang đã từng bị Tần Ca bắt nhốt để tự kiểm điểm, có 3 chữ viết liền, không dấu, không hoa, có nằm trong chương 16 này*

Văn án:

Hắn yêu y, không thể phân rõ đã yêu y từ bao giờ; Từ hoàng tử đến thái tử đến quân vương, trong lòng của hắn vẫn chỉ có y; yêu thì như thế nào, đau đớn thì như thế nào; mối tình này không được thế nhân dung tha, hắn chỉ có thể chịu đựng. Hắn có sự kiêu ngạo của mình, cho dù thân là quân vương thì hắn cũng không dùng thủ đoạn  để cưỡng ép, mỗi lần nhìn thấy y cùng với người nhà hòa thuận vui vẻ thì trong lòng lại đau như xát muối, vì sao hắn thân là nam tử, vì sao hắn thân là quân vương, vì sao…..hắn lại không có được tình yêu của mình.

Y sẽ không khẩn cầu, sẽ không hiếp bức, y tình nguyện hắn vĩnh viễn cũng không biết; đau đớn, nhưng dứt khoát, bởi vì y cũng có một báu vật như thế, cũng đạt được một báu vật duy nhất ở trên đời này từ hắn.

Tiết tử:

Triều Đại Đông đã trải qua bốn mươi năm trị vì đầy sóng gió, cuối cùng cũng bước vào thời kỳ thịnh vượng, chấm dứt hết thảy huyết vũ tinh phong. Hoàng đế Tần Di phong thiếp thân thị vệ của mình là Ngũ Hạo trở thành Vương gia khác họ, người này không chỉ trung thành và tận tâm đối với hắn, mà nhiều lần trong lúc nguy nan đều xả thân cứu chủ. Tần Di bất chấp những lời phản đối của triều thần, hạ chỉ phong Ngũ Hạo là vương, cũng ban tặng thái ấp, đồng thời vương vị của Ngũ Hạo được truyền từ đời này sang đời khác. Thánh chỉ thoáng chốc khiến cả quốc gia xôn xao, vì để trấn an quần thần, Tần Di lại hạ chỉ, lệnh cho trưởng tử của Ngũ Hạo là Ngũ Tử Ngang vào cung, làm bằng hữu với thái tử, xem như đây là thủ đoạn khống chế Ngũ Hạo. Đối với việc này, quần thần không còn lời nào để nói.

Đáng tiếc chính là, quốc gia đang thái bình đến năm thứ năm thì Tần Di lâm trọng bệnh, không thể chữa trị mà qua đời. Không lâu sau đó thì Ngũ Hạo cũng chết vì trọng bệnh. Nhi tử mười tám tuổi duy nhất của Tần Di là thái tử Tần Ca đăng cơ. Nửa năm sau, Ngũ Tử Ngang thừa kế vương vị của phụ thân, trở lại thái ấp Lương Châu.

—————-

Văn án chém gió @__@, nó không có ngược như cái văn án nhá, rất ngọt ngào ^o^

Link word 

—-ooOoo—-

.::Đệ Nhất Quyển::.

Đệ Nhất Chương
Đệ Nhị Chương
Đệ Tam Chương
Đệ Tứ Chương
Đệ Ngũ Chương
Đệ Lục Chương
Đệ Thất Chương
Đệ Bát Chương
Đệ Cửu Chương
Đệ Thập Chương
Đệ Thập Nhất Chương
Đệ Thập Nhị Chương
Đệ Thập Tam Chương
Đệ Thập Tứ Chương
Đệ Thập Ngũ Chương
Đệ Thập Lục Chương
Đệ Thập Thất Chương
Đệ Thập Bát Chương
Đệ Thập Cửu Chương
Đệ Nhị Thập Chương
Đệ Nhị Thập Nhất Chương
Đệ Nhị Thập Nhị Chương
Đệ Nhị Thập Tam Chương
Đệ Nhị Thập Tứ Chương
Đệ Nhị Thập Ngũ Chương
Đệ Nhị Thập Lục Chương
Đệ Nhị Thập Thất Chương
Đệ Nhị Thập Bát Chương
Đệ Nhị Thập Cửu Chương
Đệ Tam Thập Chương
Đệ Tam Thập Nhất Chương
Đệ Tam Thập Nhị Chương
Đệ Tam Thập Tam Chương
Đệ Tam Thập Tứ Chương
Đệ Tam Thập Ngũ Chương
Đệ Tam Thập Lục Chương
Đệ Tam Thập Thất Chương
Đệ Tam Thập Bát Chương
Đệ Tam Thập Cửu Chương
Đệ Tứ Thập Chương
Đệ Tứ Thập Nhất Chương
Đệ Tứ Thập Nhị Chương
Đệ Tứ Thập Tam Chương
Đệ Tứ Thập Tứ Chương
Đệ Tứ Thập Ngũ Chương
Đệ Tứ Thập Lục Chương
Đệ Tứ Thập Thất Chương
Đệ Tứ Thập Bát Chương
Đệ Tứ Thập Cửu Chương
Đệ Ngũ Thập Chương
Đệ Ngũ Thập Nhất Chương
Đệ Ngũ Thập Nhị Chương
Đệ Ngũ Thập Tam Chương
Đệ Ngũ Thập Tứ Chương
Đệ Ngũ Thập Ngũ Chương
Đệ Ngũ Thập Lục Chương
Đệ Ngũ Thập Thất Chương
Đệ Ngũ Thập Bát Chương
Đệ Ngũ Thập Cửu Chương
Đệ Lục Thập Chương
Đệ Lục Thập Nhất Chương
Đệ Lục Thập Nhị Chương
Đệ Lục Thập Tam Chương
Đệ Lục Thập Tứ Chương
Đệ Lục Thập Ngũ Chương
Đệ Lục Thập Lục Chương
Đệ Lục Thập Thất Chương
Đệ Lục Thập Bát Chương
Đệ Lục Thập Cửu Chương
Đệ Thất Thập Chương
Đệ Thất Thập Nhất Chương
Đệ Thất Thập Nhị Chương
Đệ Thất Thập Tam Chương
Đệ Thất Thập Tứ Chương
Đệ Thất Thập Ngũ Chương
Đệ Thất Thập Lục Chương
Đệ Thất Thập Thất Chương
Đệ Thất Thập Bát Chương
Đệ Thất Thập Cửu Chương
Đệ Bát Thập Chương
Đệ Bát Thập Nhất Chương
Đệ Bát Thập Nhị Chương
Đệ Bát Thập Tam Chương
Đệ Bát Thập Tứ Chương
Đệ Bát Thập Ngũ Chương
Đệ Bát Thập Lục Chương
Đệ Bát Thập Thất Chương
Đệ Bát Thập Bát Chương
Đệ Bát Thập Cửu Chương
Đệ Cửu Thập Chương
Đệ Cửu Thập Nhất Chương
Đệ Cửu Thập Nhị Chương
Đệ Cửu Thập Tam Chương
Đệ Cửu Thập Tứ Chương
Đệ Cửu Thập Ngũ Chương
Đệ Cửu Thập Lục Chương
Đệ Cửu Thập Thất Chương
Đệ Cửu Thập Bát Chương
Đệ Cửu Thập Cửu Chương
 

—-ooOoo—-

.::Đệ Nhị Quyển::.

Đệ Nhất Bách Chương
Đệ Nhất Bách Linh Nhất Chương
Đệ Nhất Bách Linh Nhị Chương
Đệ Nhất Bách Linh Tam Chương
Đệ Nhất Bách Linh Tứ Chương
Đệ Nhất Bách Linh Ngũ Chương
Đệ Nhất Bách Linh Lục Chương
Đệ Nhất Bách Linh Thất Chương
Đệ Nhất Bách Linh Bát Chương
Đệ Nhất Bách Linh Cửu Chương
Đệ Nhất Bách Thập Chương
Đệ Nhất Bách Thập Nhất Chương
Đệ Nhất Bách Thập Nhị Chương
Đệ Nhất Bách Thập Tam Chương
Đệ Nhất Bách Thập Tứ Chương
Đệ Nhất Bách Thập Ngũ Chương
Đệ Nhất Bách Thập Lục Chương
Đệ Nhất Bách Thập Thất Chương
Đệ Nhất Bách Thập Bát Chương
Đệ Nhất Bách Thập Cửu Chương

Đệ Nhất Bách Nhị Thập Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Nhất Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Nhị Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Tam Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Tứ Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Ngũ Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Lục Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Thất Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Bát Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Cửu Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Nhất Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Nhị Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Tam Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Tứ Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Ngũ Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Lục Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Thất Chương

.::Hoàn::.

800 responses to “.::Trầm Nịch::.

 1. Haru Nim 28/11/2015 at 12:51 pm

  Nàng ơiii, ta kết bộ này lắm, nàng cho ta xin word đc k? Ta chỉ để đọc dần thôi, k mang đi lung tung đâu ^^~

 2. leengocyuen 06/01/2016 at 12:05 am

  Cái văn án bạn tự chém á ( ⊙ o ⊙ ) , mình còn tưởng bạn dịch từ nguyên văn tác giả chứ, chém gì mà hay quá trùi luôn (≧ω≦), cho mình xin bản word về đọc nhé, thanks chủ nhà nhiều (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

 3. Hải yến 12/09/2016 at 11:19 pm

  Cảm ơn nàng, đã lâu rồi mới đọc đc bộ truyện ngọt như thế này, không ngược lắm, tình yêu của 2 bé thật dể thương và sâu sắc, đúng chuẩn công và thụ mà ta yêu thích, nàng dịch phong văn rất mượt. Luôn ủng hộ nàng 😍😍😍

 4. mieunhixx 26/09/2016 at 6:36 am

  Quá toẹtttttttt vời lun…. Thanks thanks thanks F ed & share bộ này… Ô ô… Kết cục đại đoàn viên r, t cảm động quá… Cp lào cug dễ thương hết a~~~~~~~~~~ *t thik bé Tần aka nhất a! *٩(๛ ˘ ³˘)۶♥

 5. Bách Thảo 16/03/2017 at 6:38 pm

  Đây là lần thứ 9 em đọc lại bộ này rồi, vẫn là hay như ngày đầu không chút nhàm chán nào hết T^T À sẵn tiện cho em hỏi Fynnz có định làm phiên ngoại của bộ này không ạ T^T Dạo này cũng có nhà edit rồi nhưng em vẫn thấy văn phong của Fynnz vẫn hợp nhất, hay nhất =((((( Em biết vụ nhà Dạ Thảo sẽ type bản raw cho chị làm nên nếu chị có ý định làm thì cứ thong thả thôi Fynnz ơi T^T Huhu năm nay 2017 rồi, bộ này cũng lâu quá rồi ;____;

 6. Cfs271 22/08/2017 at 9:20 am

  Cảm ơn Fynnz đã dịch hết sức có tâm cho bộ này. Trầm nịch luôn là toplist của mình. Nói thiệt chứ đọc bộ này ít nhất cũng 3 lần rồi vậy mà đến bây giờ mình mới để ý là còn Phiên ngoại. Mình thấy Fynnz có ghi là nhà Dạ Thảo đặt gạch mình có search thử nhưng không ra, không biết Fynnz cho mình xin link wordpress được không? Mình có thấy nhà Yappa làm hoàn phần 1 từ cuối 2016 chưa thấy tiếp tục =((((((((( trong khi PN có tận 6 phần :((( Nếu không có ai edit tiếp Fynnz có thể hoàn luôn được cho trọn bộ không ah? Chứ để giang dở vậy uổng quá đi :(((((((

 7. Nguyễn Phương Anh 25/09/2017 at 1:28 pm

  Bạn có đăng trên web nào nữa k, tại vì điện thoại mình k vào WP được ><

 8. Android 17 😍 16/01/2018 at 2:15 am

  Chương nào có hot zị? Ta lười theo dõi quá

 9. imttt1711 04/07/2019 at 10:09 am

  Em chào chị ạ! Chị cho en xin phép chuyển ver bộ này được không ạ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: