Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

.::Trầm Nịch::.


.::Trầm Nịch::.

Tên: Trầm Nịch

Tác giả: Neleta

Dịch: QT 

Edit: Fynnz (fynnz.wordpress.com)

Thể loại: cổ trang, cung đình, sinh tử văn, 1×1, cường cường, hoàng đế thụ, vương gia công, ngọt ngào, HE

Fynnz đặt pass cho những chương H, mọi người đọc gợi ý nhé

*Nơi mà Ngũ Tử Ngang đã từng bị Tần Ca bắt nhốt để tự kiểm điểm, có 3 chữ viết liền, không dấu, không hoa, có nằm trong chương 16 này*

Văn án:

Hắn yêu y, không thể phân rõ đã yêu y từ bao giờ; Từ hoàng tử đến thái tử đến quân vương, trong lòng của hắn vẫn chỉ có y; yêu thì như thế nào, đau đớn thì như thế nào; mối tình này không được thế nhân dung tha, hắn chỉ có thể chịu đựng. Hắn có sự kiêu ngạo của mình, cho dù thân là quân vương thì hắn cũng không dùng thủ đoạn  để cưỡng ép, mỗi lần nhìn thấy y cùng với người nhà hòa thuận vui vẻ thì trong lòng lại đau như xát muối, vì sao hắn thân là nam tử, vì sao hắn thân là quân vương, vì sao…..hắn lại không có được tình yêu của mình.

Y sẽ không khẩn cầu, sẽ không hiếp bức, y tình nguyện hắn vĩnh viễn cũng không biết; đau đớn, nhưng dứt khoát, bởi vì y cũng có một báu vật như thế, cũng đạt được một báu vật duy nhất ở trên đời này từ hắn.

Tiết tử:

Triều Đại Đông đã trải qua bốn mươi năm trị vì đầy sóng gió, cuối cùng cũng bước vào thời kỳ thịnh vượng, chấm dứt hết thảy huyết vũ tinh phong. Hoàng đế Tần Di phong thiếp thân thị vệ của mình là Ngũ Hạo trở thành Vương gia khác họ, người này không chỉ trung thành và tận tâm đối với hắn, mà nhiều lần trong lúc nguy nan đều xả thân cứu chủ. Tần Di bất chấp những lời phản đối của triều thần, hạ chỉ phong Ngũ Hạo là vương, cũng ban tặng thái ấp, đồng thời vương vị của Ngũ Hạo được truyền từ đời này sang đời khác. Thánh chỉ thoáng chốc khiến cả quốc gia xôn xao, vì để trấn an quần thần, Tần Di lại hạ chỉ, lệnh cho trưởng tử của Ngũ Hạo là Ngũ Tử Ngang vào cung, làm bằng hữu với thái tử, xem như đây là thủ đoạn khống chế Ngũ Hạo. Đối với việc này, quần thần không còn lời nào để nói.

Đáng tiếc chính là, quốc gia đang thái bình đến năm thứ năm thì Tần Di lâm trọng bệnh, không thể chữa trị mà qua đời. Không lâu sau đó thì Ngũ Hạo cũng chết vì trọng bệnh. Nhi tử mười tám tuổi duy nhất của Tần Di là thái tử Tần Ca đăng cơ. Nửa năm sau, Ngũ Tử Ngang thừa kế vương vị của phụ thân, trở lại thái ấp Lương Châu.

—————-

Văn án chém gió @__@, nó không có ngược như cái văn án nhá, rất ngọt ngào ^o^

Link word 

—-ooOoo—-

.::Đệ Nhất Quyển::.

Đệ Nhất Chương
Đệ Nhị Chương
Đệ Tam Chương
Đệ Tứ Chương
Đệ Ngũ Chương
Đệ Lục Chương
Đệ Thất Chương
Đệ Bát Chương
Đệ Cửu Chương
Đệ Thập Chương
Đệ Thập Nhất Chương
Đệ Thập Nhị Chương
Đệ Thập Tam Chương
Đệ Thập Tứ Chương
Đệ Thập Ngũ Chương
Đệ Thập Lục Chương
Đệ Thập Thất Chương
Đệ Thập Bát Chương
Đệ Thập Cửu Chương
Đệ Nhị Thập Chương
Đệ Nhị Thập Nhất Chương
Đệ Nhị Thập Nhị Chương
Đệ Nhị Thập Tam Chương
Đệ Nhị Thập Tứ Chương
Đệ Nhị Thập Ngũ Chương
Đệ Nhị Thập Lục Chương
Đệ Nhị Thập Thất Chương
Đệ Nhị Thập Bát Chương
Đệ Nhị Thập Cửu Chương
Đệ Tam Thập Chương
Đệ Tam Thập Nhất Chương
Đệ Tam Thập Nhị Chương
Đệ Tam Thập Tam Chương
Đệ Tam Thập Tứ Chương
Đệ Tam Thập Ngũ Chương
Đệ Tam Thập Lục Chương
Đệ Tam Thập Thất Chương
Đệ Tam Thập Bát Chương
Đệ Tam Thập Cửu Chương
Đệ Tứ Thập Chương
Đệ Tứ Thập Nhất Chương
Đệ Tứ Thập Nhị Chương
Đệ Tứ Thập Tam Chương
Đệ Tứ Thập Tứ Chương
Đệ Tứ Thập Ngũ Chương
Đệ Tứ Thập Lục Chương
Đệ Tứ Thập Thất Chương
Đệ Tứ Thập Bát Chương
Đệ Tứ Thập Cửu Chương
Đệ Ngũ Thập Chương
Đệ Ngũ Thập Nhất Chương
Đệ Ngũ Thập Nhị Chương
Đệ Ngũ Thập Tam Chương
Đệ Ngũ Thập Tứ Chương
Đệ Ngũ Thập Ngũ Chương
Đệ Ngũ Thập Lục Chương
Đệ Ngũ Thập Thất Chương
Đệ Ngũ Thập Bát Chương
Đệ Ngũ Thập Cửu Chương
Đệ Lục Thập Chương
Đệ Lục Thập Nhất Chương
Đệ Lục Thập Nhị Chương
Đệ Lục Thập Tam Chương
Đệ Lục Thập Tứ Chương
Đệ Lục Thập Ngũ Chương
Đệ Lục Thập Lục Chương
Đệ Lục Thập Thất Chương
Đệ Lục Thập Bát Chương
Đệ Lục Thập Cửu Chương
Đệ Thất Thập Chương
Đệ Thất Thập Nhất Chương
Đệ Thất Thập Nhị Chương
Đệ Thất Thập Tam Chương
Đệ Thất Thập Tứ Chương
Đệ Thất Thập Ngũ Chương
Đệ Thất Thập Lục Chương
Đệ Thất Thập Thất Chương
Đệ Thất Thập Bát Chương
Đệ Thất Thập Cửu Chương
Đệ Bát Thập Chương
Đệ Bát Thập Nhất Chương
Đệ Bát Thập Nhị Chương
Đệ Bát Thập Tam Chương
Đệ Bát Thập Tứ Chương
Đệ Bát Thập Ngũ Chương
Đệ Bát Thập Lục Chương
Đệ Bát Thập Thất Chương
Đệ Bát Thập Bát Chương
Đệ Bát Thập Cửu Chương
Đệ Cửu Thập Chương
Đệ Cửu Thập Nhất Chương
Đệ Cửu Thập Nhị Chương
Đệ Cửu Thập Tam Chương
Đệ Cửu Thập Tứ Chương
Đệ Cửu Thập Ngũ Chương
Đệ Cửu Thập Lục Chương
Đệ Cửu Thập Thất Chương
Đệ Cửu Thập Bát Chương
Đệ Cửu Thập Cửu Chương
 

—-ooOoo—-

.::Đệ Nhị Quyển::.

Đệ Nhất Bách Chương
Đệ Nhất Bách Linh Nhất Chương
Đệ Nhất Bách Linh Nhị Chương
Đệ Nhất Bách Linh Tam Chương
Đệ Nhất Bách Linh Tứ Chương
Đệ Nhất Bách Linh Ngũ Chương
Đệ Nhất Bách Linh Lục Chương
Đệ Nhất Bách Linh Thất Chương
Đệ Nhất Bách Linh Bát Chương
Đệ Nhất Bách Linh Cửu Chương
Đệ Nhất Bách Thập Chương
Đệ Nhất Bách Thập Nhất Chương
Đệ Nhất Bách Thập Nhị Chương
Đệ Nhất Bách Thập Tam Chương
Đệ Nhất Bách Thập Tứ Chương
Đệ Nhất Bách Thập Ngũ Chương
Đệ Nhất Bách Thập Lục Chương
Đệ Nhất Bách Thập Thất Chương
Đệ Nhất Bách Thập Bát Chương
Đệ Nhất Bách Thập Cửu Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Nhất Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Nhị Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Tam Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Tứ Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Ngũ Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Lục Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Thất Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Bát Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Cửu Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Nhất Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Nhị Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Tam Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Tứ Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Ngũ Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Lục Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Thất Chương

.::Hoàn::.

753 responses to “.::Trầm Nịch::.

 1. Huyền Phong 27/10/2013 at 12:16 pm

  Bạn ơi mình kiếm không ra trang làm PN Trầm Nịch :( bạn làm luôn PN đi bạn TT.TT thích bộ này ghê, muốn gặm luôn PN mà hok thấy :(

  • Fynnz 27/10/2013 at 12:47 pm

   PN bộ này chỉ có trong sách xuất bản bên Trung thôi bạn à, mình ko mua sách nên ko có. Có 1 bạn có sách đó, nhưng phải đợi bạn đó đánh ra và share cho mình thì mình mới làm được. Mà giờ bạn ấy đang bận học nên sẽ mất thời gian khá dài.

 2. Âu Dương Nhược Bình 30/10/2013 at 7:07 pm

  Lâu rồi mới ghé qua nhà bạn. Truyện bạn dịch hay lắm, cảm ơn bạn nhiều lắm. Ngai quá, nhưng mình thấy truyện của Nguyệt Hạ Điệp Ảnh nhẹ nhàng nhưng hay lắm, nhưng có nhiều truyện rất muốn đọc mà mình không tìm được bản dịch, nên mình rất mong bạn xem qua, nếu có hứng thú thì edit được không? Mình tin rằng cũng có rất nhiều bạn mong chờ

  • Fynnz 30/10/2013 at 8:45 pm

   Nếu Fynnz đọc mà thấy hợp thì có thể sẽ làm đấy ^^, tùy theo việc cảm nhận giọng văn của tác giả thôi. Còn hiện tại thì vẫn phải làm xong truyện của Hỏa Ly trước đã rồi mới tính tiếp :)

 3. sanho1993 31/10/2013 at 8:59 pm

  ss trầm nịch sắp có phiên ngoại rùi
  ss có làm hok vậy?

  • Fynnz 31/10/2013 at 9:38 pm

   Có nhà nào làm chưa? Vì nhà Dạ Thảo tính làm mà bận quá ấy, nên đang gác lại thôi. ss kẹt bộ Ngạo Nhiên rồi @_@, phải xong Ngạo Nhiên cái đã, Dạ Thảo bảo để Dạ Thảo rãnh rỗi type PN TN ra text rồi đưa ss edit, vì nếu để ss dịch trực tiếp thì hơi mất thời gian, năm sau bận rộn mất rồi.

   • sanho1993 02/11/2013 at 10:58 am

    ohhh vậy là coi như có hy vọng
    vậy e sẽ chờ :)

 4. erenailuis 05/11/2013 at 9:12 pm

  Fynnz ơi Fynnz có share word không cho ta xin với…
  Ta rất làm biếng và không hảo đế vương thụ cho lắm nhưng ngoài bộ Khiếu Kiếm thì ta chả đọc đế vương thụ đâu cơ mà ta bị yêu Trầm Nịch mất rồi, hơn cả KK và yêu cách hành văn của Fynnz…. cố lên nhé

  • Fynnz 05/11/2013 at 9:28 pm

   Fynnz ko share word nha, nguyên tắc bất di bất dịch trong nhà Fynnz rồi :D

 5. le thi hang 02/12/2013 at 10:29 am

  hay wa ma hinh nhu len bang dt k doc duoc may chuong co pass

  • Fynnz 02/12/2013 at 5:13 pm

   ừ, mấy chương có pass phải đọc bằng máy tính

 6. Tiểu Ngư 25/12/2013 at 3:53 am

  Chào Fynnz ^^
  Mình thực sự cám ơn Fynnz rất nhiều vì đã edit Trầm Nịch. Đây là 1 trong những truyện hay nhất, xuất sắc nhất mà mình từng đọc. Ban đầu khi nhìn thấy những truyện dài đến mấy trăm chương mình liền thấy ngán, nhưng khi thử đọc Trầm Nịch mình chỉ muốn truyện dài mãi thôi.
  Mình biết đến nhà bạn hơi trễ nên khi đọc thì truyện đã hoàn rồi. Thế là mình liên tục mấy ngày chìm đắm trong truyện từ chương đầu đến chương cuối, thấy nó sướng gì đâu ah hihi
  Truyện khiến mình cười rất nhiều nhưng cũng lấy của mình ko ít nước mắt đó nha, nhưng mình cảm thấy như vậy mới là tác phẩm hay, mình khóc ko phải chỉ riêng những cảnh ngược mà những cảnh hạnh phúc, gặp lại nhau của 2 anh cũng khiến mình khóc luôn, đặc biệt là cái khúc a Ngang muốn Tần Ca sinh Gia Hữu, ko hiểu sao lại thấy rất cảm động.
  Để một tác phẩm hay như vậy được truyền đạt trọn vẹn đến người đọc là nhờ vào công sức của bạn Fynnz. Mình công nhận Fynnz edit mượt ghê, ko chê vào đâu được. Mình nói thiệt đó nên mình thực sự cám ơn Fynnz nhiều lắm XD

  • Fynnz 25/12/2013 at 4:53 pm

   :) Fynnz cám ơn vì những lời động viên của bạn, đó cũng là động lực cho các editor như Fynnz tiếp tục công việc này đấy.

 7. ruacondethuong 28/12/2013 at 7:48 pm

  Haiz, đi lòng vòng không biết xem cái gì, lại vào nhà bạn xem lại Trầm Nịch!!!

  • Fynnz 29/12/2013 at 12:40 am

   ^^ ghiền Trầm Nịch dữ vậy nàng

 8. haneulkim 04/03/2014 at 5:11 am

  hic, bạn Fynz edit truyện này hay quá. chỉ đọc có hai chục cái chương đầu, ngược thì cũng chưa ngược lắm đâu nhỉ, thế mà t đã rơi nước mắt cho Tần ca ca rồi, cái kiểu tình yêu ko thể nói ra ,này đau đớn thiệt.
  mỗi tội coppy paste mỏi tay quá đi

 9. trịnh duẫn tại 06/03/2014 at 11:32 pm

  Phát điên lên vì Trầm nịch nàng ơi! Đọc k thể dứt ra đc! Nghiễn ngẫm mấy ngày liên, h lại chui vào nhà nàng đọc lại lần nữa! Ko bắt đc bản thân ngừng lại ý! Aaa, ta yêu Tần Ca, yêu Ôn Quế, yêu tiểu Gia Hữu chết mất! Chưa bao h mất ăn mất ngủ ntn a! Trong đầu lúc nào cũng như bị ám ảnh bởi ty của 2 người ấy! Tại sao lại có thể yêu nhau, hi sinh vì nhau nhiều đến như thế?
  Cám ơn nàng vì đã edit bộ này a! Cám ơn nàng nhiều lắm lắm!!!! Nàng làm tiếp phiên ngoại đi đi đi!!! *ôm chân*
  End thế này với ta ko thể đủ được aaaaa!!!!!

 10. linhng309 15/03/2014 at 10:07 pm

  Truyện hay mà chị edit cũng hay quá ạ *v* Cp anh Khổng vs Ôn Quế cũng cute thiệt cơ mà ít đoạn nói đến quá huhu :((

 11. luyun1911 19/03/2014 at 12:14 pm

  hơ, đọc chùa lại bộ này vài lần rùi, bơ ờ mi com cho chủ nhà vài câu được, ai èm so ry, tại bơ ờ mí đọc trên lap, nhớ lại thời mần điện thoại onl cái bộ nỳ mún rơc nước mắc hic, Dù sao cũng phải để lại lời cám ơn òi ngưỡng mộ chủ nhà chịu khó đã cày hoàn cho mìn đọc hihi

 12. ::Youngie:: 19/03/2014 at 6:06 pm

  cám ơn chị chủ nhà đã up bộ này nha, bộ này hay lắm ^^, em yêu chị với lắm a ^-^. mà link bản word có phải chị để nhầm bộ khác rồi không ạ? cám ơn chị lần nữa ^^

  • Fynnz 20/03/2014 at 9:16 am

   ừ, chị chỉnh lại link rồi ^^

 13. frozenworld53 19/03/2014 at 7:01 pm

  Ừm, nàng ơi… nàng nhấm link word chủa Trầm nịch với bộ nhất nhị phân giáo chủ rồi a!

  • Fynnz 20/03/2014 at 9:21 am

   Đã chỉnh :D

   • frozenworld53 27/03/2014 at 2:11 am

    YAY … Thanks nàng nhá!!!

 14. thonauiucarot 18/04/2014 at 8:43 pm

  thanks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,349 other followers

%d bloggers like this: