Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

.::Nhất Túy Hứa Phong Lưu::.


.::Mục Lục Nhất Túy Hứa Phong Lưu::.

Long Phạm – Lăng Lạc Viêm

 

 

Tên: Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Hỏa Ly

Dịch: QT 

Chuyển ngữ: Fynnz (fynnz.wordpress.com)

Thể loại: cổ trang, xuyên không, huyễn huyễn, cường cường, nữ vương thụ, 1×1, HE

Tình trạng: 4 quyển (207 chương + phiên ngoại)

Văn án:

 

Cằm bị nâng lên, hắn nhướng mi, ánh mắt đảo qua, mang theo vài phần tà khí, vài phần ý cười,” Uy, ta là tông chủ, là chủ tử của ngươi!”

 

” Đương nhiên, nhưng ngươi cũng là người của ta……” hôn lên môi hắn, vạt y bào phảng phất không nhiễm bụi trần đem hắn ấn thật chặt vào ngực, không để hắn có chút tránh né….

 

Hắn là siêu sao đầy tai tiếng, bị đưa đến một thế giới cổ quái, trở thành tông chủ, trách nhiệm phục hưng tông tộc, là người cứu thế trong ca dao, những chuyện này cùng hắn có liên hệ? Điều hắn muốn chính là nam nhân mặc bạch y bào tế ti này chỉ duy nhất trước mặt hắn hiển lộ thâm tình, vì hắn mà mất đi bình tĩnh….

 

Thân là tế ti, hắn đoạn tuyệt tình ái, hết thảy vì lợi ích tông tộc đặt lên hàng đầu, lại đối với vị tông chủ này không thể nề hà, mị sắc phong lưu, như lửa khó thuần, đôi mắt mê hoặc thế nhân, cũng mê hoặc  tâm tư của hắn, tuy là chủ phó phân cách, nhưng hắn sẽ không cho phép đôi mắt kia nhìn lấy kẻ khác……

………………..

Lời ngỏ:

Fynnz đặt pass cho mấy chương H để tránh lộ liễu. Ban đầu Fynnz gửi pass qua mail nhưng dạo này Fynnz cũng bận quá nên quyết định share luôn pass. Mọi người nhớ là pass chỉ dùng được khi online bằng máy tính hoặc smartphone thôi nhé, các đt đời cũ sẽ không nhập pass được. Pass này là pass chính xác, nên không có chuyện pass sai nhé <3.

Pass: ducthu

Vì Nhất Túy là bộ đam mỹ đầu tiên Fynnz edit nên còn rất rất rất nhiều sai sót về cách dùng từ, khi đó Fynnz cũng chưa biết một nửa chữ tiếng Hoa, vì vậy có những câu, những từ Fynnz cũng không giảng giải hết nghĩa của nó mà phải sử dụng từ Hán Việt quá nhiều. Hy vọng mọi người thông cảm, vì Fynnz cũng không có thời gian ngồi beta lại từ đầu nguyên bộ Nhất Túy (và hình như Khuynh Thần cũng thế) :(.

Thân.

 

………………

Link Word

Link PDF

 

.::Đệ Nhất Quyển::.

 

 
Đệ Nhất Chương
Đệ Nhị Chương
Đệ Tam Chương
Đệ Tứ Chương
Đệ Ngũ Chương
Đệ Lục Chương
Đệ Thất Chương
Đệ Bát Chương
Đệ Cửu Chương
Đệ Thập Chương
Đệ Thập Nhất Chương
Đệ Thập Nhị Chương
Đệ Thập Tam Chương
Đệ Thập Tứ Chương
Đệ Thập Ngũ Chương
Đệ Thập Lục Chương
Đệ Thập Thất Chương
Đệ Thập Bát Chương
Đệ Thập Cửu Chương
Đệ Nhị Thập Chương
Đệ Nhị Thập Nhất Chương
Đệ Nhị Thập Nhị Chương
Đệ Nhị Thập Tam Chương
Đệ Nhị Thập Tứ Chương
Đệ Nhị Thập Ngũ Chương
 
Đệ Nhị Thập Lục Chương
Đệ Nhị Thập Thất Chương
Đệ Nhị Thập Bát Chương
Đệ Nhị Thập Cửu Chương
Đệ Tam Thập Chương
Đệ Tam Thập Nhất Chương
Đệ Tam Thập Nhị Chương
Đệ Tam Thập Tam Chương
Đệ Tam Thập Tứ Chương
Đệ Tam Thập Ngũ Chương
Đệ Tam Thập Lục Chương
Đệ Tam Thập Thất Chương
Đệ Tam Thập Bát Chương
Đệ Tam Thập Cửu Chương
Đệ Tứ Thập Chương
Đệ Tứ Thập Nhất Chương
Đệ Tứ Thập Nhị Chương
Đệ Tứ Thập Tam Chương
Đệ Tứ Thập Tứ Chương
Đệ Tứ Thập Ngũ Chương
Đệ Tứ Thập Lục Chương
Đệ Tứ Thập Thất Chương
Đệ Tứ Thập Bát Chương
Đệ Tứ Thập Cửu Chương
Đệ Ngũ Thập Chương

 

—-ooOoo—-

 

.::Đệ Nhị Quyển::.

 

 
Đệ Ngũ Thập Nhất  Chương
Đệ Ngũ Thập Nhị Chương
Đệ Ngũ Thập Tam Chương
Đệ Ngũ Thập Tứ Chương
Đệ Ngũ Thập Ngũ Chương
Đệ Ngũ Thập Lục Chương
Đệ Ngũ Thập Thất Chương
Đệ Ngũ Thập Bát Chương
Đệ Ngũ Thập Cửu Chương
Đệ Lục Thập Chương
Đệ Lục Thập Nhất Chương
Đệ Lục Thập Nhị Chương
Đệ Lục Thập Tam Chương
Đệ Lục Thập Tứ Chương
Đệ Lục Thập Ngũ Chương
Đệ Lục Thập Lục Chương
Đệ Lục Thập Thất Chương
Đệ Lục Thập Bát Chương
Đệ Lục Thập Cửu Chương
Đệ Thất Thập Chương
Đệ Thất Thập Nhất Chương
Đệ Thất Thập Nhị Chương
Đệ Thất Thập Tam Chương
Đệ Thất Thập Tứ Chương
Đệ Thất Thập Ngũ Chương
Đệ Thất Thập Lục Chương
Đệ Thất Thập Thất Chương
Đệ Thất Thập Bát Chương
 
Đệ Thất Thập Cửu Chương
Đệ Bát Thập Chương
Đệ Bát Thập Nhất Chương
Đệ Bát Thập Nhị Chương
Đệ Bát Thập Tam Chương
Đệ Bát Thập Tứ Chương
Đệ Bát Thập Ngũ Chương
Đệ Bát Thập Lục Chương
Đệ Bát Thập Thất Chương
Đệ Bát Thập Bát Chương
Đệ Bát Thập Cửu Chương
Đệ Cửu Thập Chương
Đệ Cửu Thập Nhất Chương
Đệ Cửu Thập Nhị Chương
Đệ Cửu Thập Tam Chương
Đệ Cửu Thập Tứ Chương
Đệ Cửu Thập Ngũ Chương
Đệ Cửu Thập Lục Chương
Đệ Cửu Thập Thất Chương
Đệ Cửu Thập Bát Chương
Đệ Cửu Thập Cửu Chương
Đệ Nhất Bách Chương
Đệ Nhất Bách Linh Nhất Chương
Đệ Nhất Bách Linh Nhị Chương
Đệ Nhất Bách Linh Tam Chương
Đệ Nhất Bách Linh Tứ Chương
Đệ Nhất Bách Linh Ngũ Chương
Đệ Nhất Bách Linh Lục Chương
 
 
Phiên Ngoại
Toái Hồn Tình Thương (1)
Toái Hồn Tình Thương (2)
Toái Hồn Tình Thương (3)
 

—-ooOoo—-

.::Đệ Tam Quyển::.

 
Đệ Nhất Bách Linh Thất Chương
Đệ Nhất Bách Linh Bát Chương
Đệ Nhất Bách Linh Cửu Chương
Đệ Nhất Bách Nhất Thập Chương
Đệ Nhất Bách Nhất Thập Nhất Chương
Đệ Nhất Bách Nhất Thập Nhị Chương
Đệ Nhất Bách Nhất Thập Tam Chương
Đệ Nhất Bách Nhất Thập Tứ Chương
Đệ Nhất Bách Nhất Thập Ngũ Chương
Đệ Nhất Bách Nhất Thập Lục Chương
Đệ Nhất Bách Nhất Thập Thất Chương
Đệ Nhất Bách Nhất Thập Bát Chương
Đệ Nhất Bách Nhất Thập Cửu Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Nhất Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Nhị Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Tam Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Tứ Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Ngũ Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Lục Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Thất Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Bát Chương
Đệ Nhất Bách Nhị Thập Cửu Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Chương
 
 
Đệ Nhất Bách Tam Thập Nhất Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Nhị Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Tam Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Tứ Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Ngũ Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Lục Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Thất Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Bát Chương
Đệ Nhất Bách Tam Thập Cửu Chương
Đệ Nhất Bách Tứ Thập Chương
Đệ Nhất Bách Tứ Thập Nhất Chương
Đệ Nhất Bách Tứ Thập Nhị Chương
Đệ Nhất Bách Tứ Thập Tam Chương
Đệ Nhất Bách Tứ Thập Tứ Chương
Đệ Nhất Bách Tứ Thập Ngũ Chương
Đệ Nhất Bách Tứ Thập Lục Chương
Đệ Nhất Bách Tứ Thập Thất Chương
Đệ Nhất Bách Tứ Thập Bát Chương
Đệ Nhất Bách Tứ Thập Cửu Chương
Đệ Nhất Bách Ngũ Thập Chương
Đệ Nhất Bách Ngũ Thập Nhất Chương
Đệ Nhất Bách Ngũ Thập Nhị Chương
Đệ Nhất Bách Ngũ Thập Tam Chương

—-ooOoo—-

 

.::Đệ Tứ Quyển::.

 

 
Đệ Nhất Bách Ngũ Thập Tứ Chương
Đệ Nhất Bách Ngũ Thập Ngũ Chương
Đệ Nhất Bách Ngũ Thập Lục Chương
Đệ Nhất Bách Ngũ Thập Thất Chương
Đệ Nhất Bách Ngũ Thập Bát Chương
Đệ Nhất Bách Ngũ Thập Cửu Chương
Đệ Nhất Bách Lục Thập Chương
Đệ Nhất Bách Lục Thập Nhất Chương
Đệ Nhất Bách Lục Thập Nhị Chương
Đệ Nhất Bách Lục Thập Tam Chương
Đệ Nhất Bách Lục Thập Tứ Chương
Đệ Nhất Bách Lục Thập Ngũ Chương
Đệ Nhất Bách Lục Thập Lục Chương
Đệ Nhất Bách Lục Thập Thất Chương
Đệ Nhất Bách Lục Thập Bát Chương
Đệ Nhất Bách Lục Thập Cửu Chương
Đệ Nhất Bách Thất Thập Chương
Đệ Nhất Bách Thất Thập Nhất Chương
Đệ Nhất Bách Thất Thập Nhị Chương
Đệ Nhất Bách Thất Thập Tam Chương
Đệ Nhất Bách Thất Thập Tứ Chương
Đệ Nhất Bách Thất Thập Ngũ Chương
Đệ Nhất Bách Thất Thập Lục Chương
Đệ Nhất Bách Thất Thập Thất Chương
Đệ Nhất Bách Thất Thập Bát Chương
Đệ Nhất Bách Thất Thập Cửu Chương
Đệ Nhất Bách Bát Thập Chương
 
Đệ Nhất Bách Bát Thập  Nhất Chương
Đệ Nhất Bách Bát Thập Nhị Chương
Đệ Nhất Bách Bát Thập Tam Chương
Đệ Nhất Bách Bát Thập Tứ Chương
Đệ Nhất Bách Bát Thập Ngũ Chương
Đệ Nhất Bách Bát Thập Lục Chương
Đệ Nhất Bách Bát Thập Thất Chương
Đệ Nhất Bách Bát Thập Bát Chương
Đệ Nhất Bách Bát Thập Cửu Chương
Đệ Nhất Bách Cửu Thập Chương
Đệ Nhất Bách Cửu Thập Nhất Chương
Đệ Nhất Bách Cửu Thập Nhị Chương
Đệ Nhất Bách Cửu Thập Tam Chương
Đệ Nhất Bách Cửu Thập Tứ Chương
Đệ Nhất Bách Cửu Thập Ngũ Chương
Đệ Nhất Bách Cửu Thập Lục Chương
Đệ Nhất Bách Cửu Thập Thất Chương
Đệ Nhất Bách Cửu Thập Bát Chương
Đệ Nhất Bách Cửu Thập Cửu Chương
Đệ Nhị Bách Chương
Đệ Nhị Bách Linh Nhất Chương
Đệ Nhị Bách Linh Nhị Chương
Đệ Nhị Bách Linh Tam Chương
Đệ Nhị Bách Linh Tứ Chương
Đệ Nhị Bách Linh Ngũ Chương
Đệ Nhị Bách Linh Lục Chương
Đệ Nhị Bách Linh Thất Chương
 
 
Phiên Ngoại
Yêu Ma (1)
Yêu Ma (2)
Phong Trần Tuyệt – Lưu Luyến (1)
Phong Trần Tuyệt – Lưu Luyến (2)
Thiên Ngoại Phi Hồ – Ngũ Thập Vấn Đáp (1)
Thiên Ngoại Phi Hồ – Ngũ Thập Vấn Đáp (2)
Thiên Ngoại Phi Hồ – Ngũ Thập Vấn Đáp (3)
Thiên Ngoại Phi Hồ – Ngũ Thập Vấn Đáp (4)
Thiên Ngoại Phi Hồ – Ngũ Thập Vấn Đáp (5)
Thiên Ngoại Phi Hồ – Ngũ Thập Vấn Đáp (6)
Thiên Ngoại Phi Hồ – Ngũ Thập Vấn Đáp (7)
Túy Phong Lưu (1)
Túy Phong Lưu (2)
 

6,016 responses to “.::Nhất Túy Hứa Phong Lưu::.

 1. xuxu25122003@gmailcom 02/09/2016 at 6:44 pm

  Tranh Minh Họa – Nhất Túy Hứa Phong Lưu mình dùng pass ở trên nhưng ko đc

 2. nhockin33344gmailcom 23/12/2016 at 8:43 pm

  Tiện thụ não tàn ngu xuẩn phế vật lại kiêu ngạo 🙂 Kinh tởm thể loại ntn . Đéo làm được gì ra hồn mà ngồi kiêu ngạo :)) không thể không nói tác giả não chó thân người

  • 小旗天风流 20/01/2020 at 10:32 pm

   Trời má, lần đầu tiên thấy có người chê bà Ly (dù lâu rồi), ko biết có đọc hết truyện ko mà kêu bạn Viêm phế vật ngu xuẩn được nữa =)))))

  • dphongcngt 06/09/2021 at 2:43 pm

   t tức tới mức ko muốn nói gì thêm :)) bạn định nghĩa cho t mấy từ “Tiện thụ não tàn ngu xuẩn phế vật lại kiêu ngạo” đi. thụ vừa cường vừa mạnh kêu tiện, thông minh kêu não tàn, bình luận thì có tâm tí, thà thụ mà như lời bạn kể thật thì ko sao nhưng thụ hoàn toàn KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ, bạn xứng đáng bị chửi :))

 3. Pingback: List truyện đam mỹ hoàn (1) – Vườn hoa của Bạch Trà

 4. Pingback: [Hoàn] Nhất Túy Hứa Phong Lưu | ❤ ๖ۣۜHủ Quán Đam Mỹღ ❤

 5. Pingback: List đam đã coi+ rảnh review – Lạc Minh

 6. Pingback: List Đam mỹ – Lạc Minh

 7. Pingback: Tổng hợp List đam mình đã đọc – Myn's House

 8. ryouko9566 17/11/2020 at 9:14 pm

  Xin chào chủ nhà ạ, cảm ơn bạn vì đã edit truyện này. Mình thấy có link tải file, nhưng cả 2 link đều không thể truy cập được, mong bạn fix được không ạ?

 9. Shang 22/04/2021 at 2:45 pm

  huhu biết bao lâu rồi mới ghé lại nhà nàng, vẫn là cám ơn nàng đã làm bộ này nhé

 10. khểnh-sokiuuu 03/05/2021 at 4:12 pm

  He he. Mị đọc hoàn ròi mị quay l ad ị dây cmt
  Thứ nhất là cảm ơn chủ nhà bỏ cong sức edit bộ truyện.
  Thuws 2 là vè truyện : nói thật với mình truyện dài dòng. Chuỵen tình cảm của 2 bác dài lê thê lòng thòng á. Xong tác giả thuờng lặp đi lặp lại. Vd như đoạn nào víet về lâm sở là đều nói tình đơn phương của ổng đối với tong chủ như này như nọ. Đoạn viết về các fanboy là đều sẽ kiểu có tông chủ, có tế ti thì không cần sợ.
  ròi víet về đôi trẻ nhà chúng ta thì đèu lặp nào là mắt thâm tình rồi mắt thanh lam và nhiều cái nữa..
  Còn nhìeu những điều lặp lại nữa mà mị hay đọc lướt nên k nhớ kĩ. Nếu bỏ các chỗ lặp nhàm chán thì có khi số chươnh sẽ giảm 1/3 mất.
  Nếu ma đọc truyện này khi mới. Đọc đam mỹ thì sẽ rât hay. Đáng tiếc mị đọc vài năm rồi, đâm ra kén chọn hơn. Bộ này m cố gắng đọc lướt những chỗ lặp để không drop, chứ truyện mà khong hợp m hay drop lắm. Đọc để giải trí mà, k hợp vị thì tất nhieen sẽ đi tìm truện khác ngon miệng hơn, đungs k

 11. Pingback: List 100 truyện đam mỹ huyền huyễn đã edit P3 | Hyukie Lee

 12. Pingback: List 100 truyện đam mỹ xuyên việt đã edit P1 | Hyukie Lee

 13. Pingback: List Đam Mỹ Cổ Đại Xuyên Không – Đề Cử Đam Mỹ Hay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: